Chuyên mục: Trường Đời

Bạn hãy trả lời giúp mình có trường nào cao hơn Trường Đời không, có bằng cấp nào cao hơn Bằng Lòng không. Ngôi Trường Đời sẽ cấp bạn học bổng và bằng cấp mang tên Bằng Lòng.

Chuyên mục Trường Đời là những câu chuyện về cuộc sống, câu chuyện truyền cảm hứng… để chúng ta luôn đạt điểm cao cho chứng nhận bằng lòng… Bạn có đồng ý không…?!?