Chuyên mục: Người Hoa Chợ Lớn

Các câu chuyện thường ngày, nét văn hóa, sinh hoạt, nghệ thuật của cộng đồng người Hoa tại khu vực Chợ Lớn (Q.5, Q,6, Q.11 – Tp.HCM)